گزارش تصویری : انتخاب نام و اهداف هفت رنگ

با حضور سجاد صبور، رضاوجدانی، عمار عیسی پور، جلال اشرفیان، بهزاد رجبی پور، رضا رفیع گیلانی، پژمان ابوالقاسمی و سامان ارشدی