جلسه اول برای طرح ایده هفته موشن گرافیکس در سوم شهریور ماه ۹۷ در دفتر آقای اشرفیان برگزار شد.


حاضرین از سمت راست سامان ارشدی، سجاد صبور، پژمان ابوالقاسمی، علیرضا میرهادی، جلال اشرفیان ، عمار عيسي پور و رضا وجدانی